Niilo Lintulahti mukaan Refedon kasvutarinaan!

Jaa tarina!

Facebook
LinkedIn
Twitter

Hel­mikuu alkoi meillä hie­noissa tun­nel­missa, kun saatiin toi­vottaa uusi kol­le­gamme Niilo Lin­tu­lahti osaksi meidän kas­vavaa tiimiä! Niilo toimii asiak­kuuksien parissa ideoiden mitä luo­vempia video­mark­ki­noin­ti­rat­kaisuja asiakkaillemme! 

Mutta, mitä fiiliksiä Niilo?

– On todella hyvä fiilis päästä ideoimaan, suun­nit­te­lemaan, ja kon­sep­toimaan mie­len­kiin­toisia pro­jekteja. Olen aina ollut kiin­nos­tunut valo­ku­vauk­sesta ja videosta, joten näiden asioiden äärellä on helppo ins­pi­roitua. Asia­kas­yri­tysten brändi-ilmeen ja arvojen oikean­lainen esil­le­tuonti tuo mie­len­kiin­toisen lisä­haasteen tekemiselle!

Niilo tulee toi­mimaan nykyisten sekä uusien asiak­kaiden parissa. Ensim­mäiset viikot ovat kuluneet pro­jektien parissa tii­viissä yhteys­työssä tuo­tan­to­tiimin kanssa. 

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!