Mitä asiakkaamme sanovat meistä

“Suo­sit­telen Refedoa siitä syystä, että videon tuot­ta­miseen on löy­detty hyvä malli”

-Seclion

“Koska video tuottaa huo­mat­ta­vasti parempia tuloksia, kuin esi­mer­kiksi staat­tiset mai­nokset niin se video maksaa myös itsensä aika nopeasti takaisin”

-Zoner

“Mai­nokset ovat sel­keästi olleet kiin­nos­tavia ja niistä on haluttu klikata eteenpäin lukemaan lisäinfoa” 

-Hopkins & Zoner

“Refedon kanssa teke­minen on ollut hirveän helppoa, vai­va­tonta ja jopa hauskaa. Tämä on kos­ket­tanut sekä meitä itseämme, että meidän asiakkaita”

-Canter

Tutustu työmme jälkeen!