Konseptoitu videosarja vahvisti 30-vuotiaan Molok Oy:n brändiä ympäri maailmaa

Molok ja Refedo loivat yhdessä videosarjan, joka auttoi kotimaista yritystä vahvistamaan brändiään kansainvälisesti. Yhteensä kolmetoista videota käsittävä sarja toteutettiin joustavasti vastaamaan pk-yrityksen tarpeita. Lopputuloksena syntyi uniikki videokokonaisuus, joka on osoittautunut tärkeäksi ja raikkaaksi elementiksi Molok Oy:n viestinnässä.

Asiakaskertomus

Kotimainen jätejärjestelmiä ja -säiliöitä valmistava Molok on edesauttanut kierrätystä ja tehokasta jätehuoltoa jo yli 30 vuoden ajan. Menestystarina sai alkunsa yrittäjä Veikko Sallin ideasta kehittää osittain maan alle upotettava jätesäiliö, minkä avulla jätteet säilyvät viileässä ja ympäristö pysyy siistinä.

“30-vuotiaan Molok Oy:n tavoite on säilynyt ennallaan - kannustamme ihmisiä kierrättämään hygieenisillä ja ympäristöönsä sulautuvilla jätesäiliöillä. Molok-syväkeräysastiat luovat siisteyttä ympäristöön ja mahdollistavat jätteiden tehokkaan lajittelun kotitalouksien välittömässä läheisyydessä. Jätejärjestelmämme tuotetaan Suomessa Nokialla”, kertoo markkinointiviestintäpäällikkö Marianne Kuusisto.

Alkuskenaario

Videot kansainväliseen levitykseen

Tänä päivänä Molok on vahvasti kansainvälinen toimija, jolla on vientiä yli 40 maahan. Pandemia-ajan keskellä Molok ja Refedo ideoivat nerokkaan ratkaisun juhlistaa 30-vuotista taipaletta videosarjan muodossa. Samalla lyhytvideot havaittiin näppäräksi ratkaisuksi myös yhtiön kansainväliseen viestintään.

“Yhteistyössä Refedon kanssa syntyi “Molok 30 vuotta” -videosarja, minkä ohella toteutimme asennusvideon, messuvideoita sekä erillisen sarjan MolokDomino-jätesäiliön eduista. Uudet videot ovat kansainvälisessä levityksessä, joten olemme tehneet niistä erilaisia kieliversioita kohdemaiden tarpeiden mukaisesti”, lisää tapahtumakoordinaattorina työskentelevä Anne Huhtala.

Monikäyttöiset lyhytvideot ovat tehokas tapa lisätä brändin tunnettuutta

Monikäyttöisten lyhytvideoiden avulla Molok halusi lisätä asiakkaiden tietoa tuotteista sekä vahvistaa brändiä juhlavuoden aikana. Videosarjoissa korostuu ennen kaikkea yrityksen arvot vahvuudet, kuten Molok syväkeräysastian alkuperäisyys, kotimainen laatu sekä ekologisuus. 

“Videosarjat ovat olleet virkistäviä ja ne ovat osoittautuneet tärkeiksi elementeiksi yhtiömme viestinnässä. Olemme näyttäneet lyhytvideoita esimerkiksi asiakastapaamisissa sekä kotimaan myyntikokouksissa. Koemme erityisesti tekstitetyt tekstigrafiikoilla toteutetut videot hyvin monikäyttöisiksi, sillä tarvittaessa voimme käyttää niitä myös ilman ääntä erilaisissa tilaisuuksissa, kuten messuilla. Olemme tyytyväisiä kaikkiin uusiin videoihin ja ne ovat keränneet myös yleisöltä ainoastaan positiivista palautetta”, Anne kuvailee.

Tulokset

Ketterät toimintamallit kantavat asiakaslähtöiseen lopputulokseen

Molok Oy:n videosarjat suunniteltiin ja toteutettiin kansainvälisen organisaation erityistarpeet huomioiden. Esimerkiksi “Molok 30 vuotta” -videosarja koostui kolmestatoista erilaisesta lyhytvideosta, jotka yhdessä muodostavat näyttävän kokonaisuuden. Ketterillä toimintamalleilla mahdollistetaan yksilöllinen lopputulos laadusta tinkimättä.

“Pk-yrityksenä koemme, että Refedon joustava ja ketterä videotuotanto on vastannut tarpeisiimme erinomaisesti. Videot suunniteltiin asiakaslähtöisesti siten, että lopputulos on katsojan näkökulmasta mahdollisimman selkeä. Ammattitaitoinen ja idearikas tuotantotiimi sai poimittua materiaalista olennaisimmat kohdat, minkä lisäksi myös visuaalinen toteutus oli viimeisen päälle mietitty. Videoissamme esiintyy malleja erilaisista etnisistä taustoista, mikä istuu hyvin kansainväliseen brändiimme”, Marianne kiittelee.

Molok Oy:n lupaavasti käynnistynyt, raikas videoviestintä tulee saamaan jatkoa myös tulevaisuudessa. Suunnitteilla on jo niin lyhytvideoita messukäyttöön kuin myös työturvallisuuteen liittyviä opastusvideoita.

“Molok 30 vuotta” -videosarja valmistui nopealla aikataululla sekä erinomaisella hinta-laatusuhteella. Monivaiheisen projektin aikana olimme koko ajan hyvin perillä videoiden edistymisestä, minkä lisäksi mahdolliset virheet korjattiin pikimmiten. Matkan varrella on jo herännyt uusia videotarpeita, joita lähdemme mielellämme suunnittelemaan yhteistyössä Refedon kanssa”, kertoo Marianne.